Procedure

Duitse Pinscher

Vom Schloss Lupus

Duitse Pinscher


Hoe gaat het bij ons in zijn werk als u interesse heeft in een pup:

Op het moment dat er een aankondiging is van een te verwachten nestje kan iedere geïnteresseerde zich vrijblijvend op onze puplijst laten zetten. Hiervoor vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres.

Ook is het van belang dat wij weten naar welk geslacht en kleurtype uw voorkeur uitgaat.


Uiteraard zeggen wij pas een pup definitief toe na een persoonlijke kennismaking.


Vanzelfsprekend is uw inschrijving vrijblijvend tot dat er een definitieve reservering tot stand is gekomen.

Toch willen we u vragen, als u inmiddels een ander hondje heeft gevonden of om welke reden dan ook niet meer geïnteresseerd bent, ons hiervan op de hoogte te brengen zodat we onze lijst "up to date" kunnen houden.


Op het moment dat er wezenlijk iets te melden valt (dekking, echo dracht en geboorte) krijgt u hierover bericht.


Na de geboorte wordt er op volgorde van binnenkomst getoetst of er (nog) belangstelling is en vragen we om een persoonlijk bezoek.

Pas dan kan er definitief een pup gereserveerd worden.

Uiteraard afhankelijk van het aantal geboren pups en inschrijvingen.


Wij werken met een koopovereenkomst die ter bescherming van zowel de koper als de verkoper moet dienen.

De reservering van een pup is pas definitief nadat de aanbetaling is voldaan!


Een maand voor de bevalling, en 3 weken na de bevalling willen wij de moeder en pups voornamelijk met rust laten.

Bezoek betekend in die fase voor de moeder, en de pups een heleboel stress. 

De voeding moet goed op gang komen en de moeder heeft in die fase veel behoefte aan rust.

Bovendien zijn pups heel gevoelig voor bacteriën van buitenaf.

In principe ontvangen wij daarom geen bezoek een maand voor de bevalling, en totdat de pups 3 à 4 weken zijn.

Natuurlijk zullen wij voor u veel foto's maken van de eerste periode en de website up-to-date houden zodat u niets hoeft te missen en toch een beeld krijgt van het nestje.


Als de pups wat zelfstandiger worden benaderen wij zo nu en dan buiten het nest elke pup afzonderlijk.

De pup krijgt dan onverdeelde aandacht en er wordt ook allerlei met hem ondernomen zodat we u bij uw keuze zo goed mogelijk kunnen adviseren om de voor u passende pup te vinden.

Het kiezen van een pup kan vanaf de 6de week.


Bij voorkeur verlaten de pups rond  7 à 8 weken het nest. Dit om de inprentingfase optimaal te benutten in zijn nieuwe omgeving.

Wij bekijken altijd per pup of deze hier aan toe is door hem nogmaals individueel te observeren.

Wij letten hierbij met name op houding en gedrag.


Beide ouderdieren zijn getest op erfelijke aandoeningen zoals HD (heupdysplasie), Willebrand, Dilute, en ondergaan jaarlijkse de ogentest. Tevens is van zowel de vader als de moeder het DNA gekend, en door de Maatschappij St-Hubertus vergeleken met het DNA van de pups.

Alle pups worden voorzien van een microchip, ontwormd en ingeënt.

Ze krijgen stamboom St-Hubertus, het Europees paspoort en worden geregistreerd bij het BVIRH (Belgische vereniging voor identificatie en registratie van honden).


Maar al te dikwijls gebeurd het dat mensen vol enthousiasme een pup aanschaffen, zonder eigenlijk goed te hebben nagedacht wat dat voor de komende 10 à 15 jaar voor verplichtingen met zich meebrengt.

Voor de eigenaar draait dat al gauw uit op een heleboel onverwachte stress, en de pup/hond zelf wordt er dan het slachtoffer van.

Hij mist de opvoeding die nodig is, en moet uiteindelijk weg uit het gezin.

In het beste geval kunnen we voor hem of  haar  nieuwe eigenaars vinden die bereid zijn met veel geduld de gemiste opvoeding in te halen en hem of haar dan toch noch een aangenaam leven te geven.

Jammer genoeg verloopt het niet altijd zo en komt het arme dier dan in een dierenasiel terecht, of wordt het van de ene naar de andere eigenaar doorgeschoven omdat de gemiste opvoeding al zodanig ingeprent is dat niemand het nog voor mekaar krijgt het bij te sturen,


Wat dan komt durf ik niet te schrijven.............


Men zegt dan achteraf dat de hond gestoord en onhandelbaar was, de vraag naar het "waarom" stelt zich niemand meer.


Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te vermeiden hebben we een kleine vragenlijst opgesteld.

Als u de vragen eerlijk en oprecht beantwoord zal ze er u bij helpen na te gaan of de aanschaf van een pup voor u een goede beslissing is.


Wij hadden graag dat u de vragen eerlijk en oprecht te beantwoorden, en ze ons per mail doorstuurt.

We kunnen ze u ook doormailen zodat u ze makkelijk kan beantwoorden en terug sturen.

Wenst u dit liever niet schriftelijk te doen, of u heeft zelf nog vragen of twijfel, kan u ons graag telefonisch contacteren.


Onze begeleiding houd niet op met het afgeven van de pup.

Wij zullen u altijd bijstaan met raad en daad.

Dit geldt niet alleen voor de eerste weken maar u kunt ook later op onze steun rekenen.

We vinden het daarom ook fijn regelmatig een berichtje te ontvangen over hoe de pup het stelt.Hiertoe een verhaaltje, uit het leven gegrepen.!!! Nieuws !!!